Теми

Енергоефективність у будівельному секторі

Коли люди чують слова «нова енергетична політика», то насамперед думають про використання відновлюваних джерел енергії. Однак водночас енергоспоживання також має зменшуватися. Будівлі мають великий потенціал для енергозбереження, оскільки на них припадає близько 35 відсотків загального кінцевого споживання енергії в Німеччині. Підвищення енергоефективності будівель, тобто оптимізація їхнього енергоспоживання в процесі експлуатації, є ключовим чинником для скорочення споживання енергоресурсів. Таким чином, енергоефективність має важливе значення як для архітекторів та планувальників, так і для операторів та кінцевих споживачів.

Метою є зниження викидів СО2

Теплі приміщення взимку, охолодження влітку, освітлення вночі, швидкі транспортні засоби, працюючі машини та прилади — для нашого життя нам потрібно багато енергії. Але енергоживлення наших пристроїв значною мірою базується на викопному паливі, спалювання якого призводить до викидів СО2. І тепер ми знаємо, що це дуже ймовірно є однією з причин тривожно швидкої зміни клімату.

Цілі щодо захисту клімату

Новий Федеральний закон про захист клімату (KSG) від 24.06.2021 встановлює такі обов’язкові цілі для Німеччини:

  • До 2030 року скоротити викиди парникових газів до мінус 65 відсотків порівняно з 1990 роком
  • До 2045 року досягти нейтральності по парниковим газам

Загальне вживання енергії та втрати теплової енергії

Завдяки термографічним знімкам професіонали можуть дізнатися все про втрати тепла й енергії в різних зонах фасаду. Темні зони вказують на незначні тепловтрати, в жовтих зонах втрачається певна кількість тепла, а червоний колір означає зони значних втрат тепла.

Тепловізійне зображення фасаду: Тут втрачається дуже багато енергії! © shutterstock

Будівельний сектор відіграє ключову роль у сучасній енергетичній політиці Німеччини. Це пов’язано з тим, що більше третини загального кінцевого споживання енергії наразі припадає на будівлі — для гарячого водопостачання, опалення й охолодження, вентиляції й освітлення. І часто значна частина тепла в приміщенні все одно втрачається через стіни, вікна, дах, двері чи підлогу.

Отже, «пасивний будинок» або «ефективний будинок» і «будівля з майже нульовим споживанням енергії» (NZEB — Nearly-Zero-Energy-Building) мають стати загальноєвропейським стандартом як еталонні будівлі в майбутньому. Це вимоги оновленої директиви ЄС щодо загальної енергоефективності будівель (EPBD — Energy Performance of Buildings Directive). Спочатку це стосуватиметься лише новобудов, але до 2045 року всі будівлі, включно з існуючими об’єктами нерухомості та нежитловими будівлями, мають бути кліматично нейтральними. Для таких будівель із нульовим рівнем викидів (ZEB — Zero Emission Buildings), з одного боку, потреби в енергії для опалення й охолодження мають бути значно зменшені на етапі будівництва та модернізації. З іншого боку, має бути суттєво збільшена частка відновлюваних джерел енергії в покритті решти потреб.

Високі вимоги до енергоспоживання, обумовлені будівельним законодавством та нормативними актами

Директива ЄС щодо загальної енергоефективності будівель була впроваджена в Німеччині Законом про енергозбереження (EnEG), Постановою про енергозбереження (EnEV) та Законом про теплопостачання з використанням відновлюваних джерел енергії (EEWärmeG). З 1 листопада 2020 року ці нормативні акти були об’єднані в Законі про енергозбереження та використання відновлюваних джерел енергії для опалення й охолодження будівель (GEG).

Закони та постанови встановлюють граничні значення енергоспоживання й енергетичні сертифікати з визначеними класами енергоефективності для нових й існуючих будівель. Мета полягає в тому, щоб утримувати потреби будівель у первинній енергії на низькому рівні. Наприклад, втрати енергії в будівлях мають бути обмежені від самого початку за допомогою структурної теплоізоляції, зокрема, завдяки гарній ізоляції, якісним вікнам і запобіганню виникненню теплових мостів. Решта потреби в енергії має бути якнайнижчою та все більше покриватися за рахунок відновлюваних джерел енергії.

Краща енергоефективність завдяки автоматизації будівлі

Багато досліджень, наприклад дослідження Bitkom із питань захисту клімату й енергоефективності, показують, що будівлі, поряд із транспортною і промисловою галузями, є одними з найбільших джерел викидів CO2 і споживають близько 1/3 загальної кількості енергії в Німеччині. Згідно з дослідженням, найбільший потенціал енергозбереження для житлових і нежитлових будівель лежить в області розумної будівлі чи інтелектуальної автоматизації будівель: Високого рівня комфорту для роботи та проживання в поєднанні з високою енергоефективністю можна досягти, наприклад, у разі застосування інтелектуальних технологій управління системами опалення, гарячого водопостачання, освітлення та вентиляції. Ці блоки управління мають бути призначені для конкретних умов будівлі та поведінки користувачів: В ідеалі, в майбутньому за допомогою цифровізації й автоматизації будівлі також будуть адаптуватися до мінливих умов — до кількості людей, які проживають у будинку, а також до погодних умов.

Цікаво знати: Стандарт DIN EN 15232 визначає класи ефективності для різних функцій і використання автоматизації будівлі. Це дає змогу достовірніше оцінити потенціал енергозбереження та зменшення викидів СО2.

БІЛЬШЕ ПРО АВТОМАТИЗАЦІЮ БУДІВЛІ  

Вироби GEZE для енергоефективних будівель

Завдяки інтегрованим й орієнтованим на енергоефективність рішенням для техніки для дверей і вікон, а також техніки для безпеки комфорт і безпеку можна раціонально поєднати з енергоефективністю. Будування мереж, придатних до всіх видів робіт, також створює нові можливості для енергоощадної експлуатації будівлі. Завдяки різноманітним рішенням та виробам GEZE робить значний внесок в енергоефективність:

  • природне приточне та витяжне провітрювання будівель, а також індивідуальне регулювання температури в приміщеннях за допомогою автоматизованих віконних систем;
  • автоматичне відчинення та надійне зачинення дверей;
  • інтелектуальна система автоматизації будівель myGEZE Control для розумної інтеграції техніки для дверей і вікон, а також техніки для безпеки в системі техніки управління будівлею. Система, залежно від зовнішньої температури, у взаємодії з температурними сенсорами та системами опалення, наприклад, може автоматично регулювати ширину відкриття дверей або відповідно відчиняти та зачиняти вікна.

Заощадження енергії за допомогою природної вентиляції

Природне провітрювання будівель дає змогу заощадити значну кількість енергії та ресурсів. Це означає, що можна відмовитися від енергоємного приладдя для контролю клімату. Адже механічно-машинне приладдя для контролю клімату споживає багато енергії. На додаток до великої кількості необхідного простору в будівлі та втрачених унаслідок цього площ, високі інвестиційні, технічні й експлуатаційні витрати також роблять такі системи економічно невигідними. Регульована природна вентиляція, з іншого боку, має значні переваги. Завдяки контрольованому відкриванню та закриванню фасадних і мансардних вікон за допомогою «інтелектуальних» приводів та систем управління від GEZE забезпечується енергоощадне й екологічно чисте приточне та витяжне провітрювання. Наприклад, стало можливим автоматичне нічне охолодження, що є більш економічним й енергоефективним методом охолодження будівель у порівнянні з приладдям для контролю клімату.

Комфортна автоматизація будівлі для більшої енергоефективності

Технології GEZE дають змогу управляти елементами фасаду, чи то дверми чи вікнами, залежно від потреб. Кожним вікном можна управляти окремо. Сенсори температури та CO2, вимикачі з годинниковим механізмом, а також датчики дощу і вітру забезпечують автоматичне відчинення та зачинення вікон. За допомогою нової системи автоматизації будівель myGEZE Control можна централізовано візуалізувати, контролювати й управляти автоматизованими дверима та вікнами.

Ми в компанії GEZE розуміємо, що будівлі роблять дуже значний внесок у стабільне скорочення енергоспоживання, а отже, і викидів CO2. Тому інтелектуальні й енергоощадні рішення є як ніколи актуальними для нас і наших клієнтів.

Сандра Альбер (Sandra Alber), головний спеціаліст з юридичних та фінансових питань
Система сертифікації Німецької ради з зеленого будівництва оцінює якість екологічності будівель.

Система сертифікації Німецької ради з зеленого будівництва оцінює якість екологічності будівель.

Більше, ніж просто енергоефективність: Екологічне будівництво (зелене будівництво)

Своїми виробами GEZE також сприяє екологічному будівництву чи «зеленому будівництву». Зелене будівництво означає сучасні, екологічні, енергоощадні та ресурсозберігаючі будівництво й реконструкцію будівель у гармонії з людиною та природою. Будівлі характеризуються високою ресурсоефективністю у сфері збереження енергії, води та матеріалів. Водночас зменшується шкідливий вплив на здоров’я та навколишнє середовище. Головний принцип сталого розвитку реалізується, наскільки це можливо, протягом усього життєвого циклу будівлі: Починаючи з розробки проєкту, планування та будівництва, під час експлуатації та технічного обслуговування аж до демонтажу. У Німеччині для цього існує печатка з 2007 року: Сертифікат Німецької ради з зеленого будівництва (DGNB).

Відзначено сертифікатом Німецької ради з зеленого будівництва за екологічність

У новій будівлі компанії Vector IT в Штутгарті наші індивідуальні цифрові мережеві рішення допомагають запобігти викидам приблизно 460 тонн CO2 на рік під час роботи. За це Німецька рада з зеленого будівництва нагородила проєкт платиновим і діамантовим сертифікатом DGNB за видатну архітектуру.

ДО ЕТАЛОННОГО ОБ'ЄКТА

Близько 120 будівель уже отримали сертифікат або попередній сертифікат Німецької ради з зеленого будівництва. Серед них — будівля Федерального агентства з охорони навколишнього середовища в Дессау (UBA), яка є показовим проєктом для федерального уряду завдяки своїй високій якості в усіх аспектах екологічного будівництва та є однією з найбільш економічних адміністративних будівель у Німеччині. Техніка для дверей від GEZE.

Докладніше про зелене будівництво

Докладніше про реконструкцію будівлі

Докладніше про регулювання клімату в кімнаті

Інформація щодо енергоефективності

Енергоефективне планування

GEZE надає підтримку вже на ранніх стадіях планування будівель і створює енергоощадні концепції та рішення. Завдяки рішенням GEZE також можна ефективно заощадити енергію у разі дообладнання існуючих будівель.

Нові способи автоматизації будівлі з myGEZE Control

Унікальне будування мереж техніки для дверей та вікон з використанням myGEZE Control з інтелектуальним ПЗ і відкритими інтерфейсами дає змогу впроваджувати технології GEZE в систему автоматизації будівлі та пропонує абсолютно нові способи автоматизації будівлі для всіх проєктувальників й операторів.

Індивідуальні рішення

Залежно від варіанту застосування, пропонуються індивідуальні рішення з різними пакетами послуг і відповідними апаратними компонентами та ПЗ, а також супутніми послугами для енергоефективного будівництва.

Вироби з екологічною декларацією продукції (EPD)

Деякі вироби GEZE, зокрема зачинювачі серій TS 4000 і TS 5000, мають екологічну декларацію продукції (EPD — Environmental Product Declaration). Екологічні декларації продукції складають основу даних для екологічної оцінки будівель і є структурним елементом, який сприяє загальній оцінці екологічних характеристик будівлі.

Індивідуальні концепції обслуговування

На додаток до структурної реалізації розроблених рішень, ми також пропонуємо індивідуальні концепції обслуговування для кожної будівлі, щоб забезпечити функціональність, експлуатаційну безпеку та збереження вартості енергоефективних систем завдяки регулярному технічному обслуговуванню. Вони не тільки приносять операторам фінансові вигоди у вигляді зниження експлуатаційних витрат, але й допомагають їм, зокрема, в питаннях, що стосуються відповідальності операторів.

Ефективна експлуатація будівлі

За допомогою myGEZE Control стан дверей, вікон, системи димо- та тепловідведення, а також системи евакуаційних виходів можна запитувати, відображати та контролювати в будь-який час на будь-якому пристрої, сумісному з шиною IP, незалежно від місця перебування. У такий спосіб GEZE пропонує зручну, безпечну й ефективну експлуатацію будівлі.

Дізнайтеся більше про myGEZE Control