Заради майбутнього гідного життя: Екологічність — це питання, близьке до наших сердець

Ми розглядаємо екологічність як фундаментальну цінність і соціальне зобов’язання, а не як стратегічний захід: для нашого довкілля, наших співробітників, клієнтів і нашої компанії. Сандра Альбер (Sandra Alber), головна спеціалістка з юридичних та фінансових питань, розповідає про заходи щодо екологічності, які впроваджує компанія GEZE.

Створення перспективи на майбутнє

Нам недостатньо просто дотримуватися правових норм. Ми хочемо досягти більшого: Ми хочемо дати співробітникам і клієнтам позитивну перспективу та забезпечити спільне майбутнє.  

Якщо нам вдасться зробити раціональне використання ресурсів у компанії GEZE невід’ємною частиною нашої поведінки та корпоративної культури, це матиме велику перевагу: Це зробить наші процеси та вироби більш екологічними. 

Відповідальні й екологічні дії допоможуть нам запропонувати позитивні перспективи для співробітників і клієнтів та забезпечити наше спільне майбутнє.

Сандра Альбер (Sandra Alber), головна спеціалістка з юридичних та фінансових питань компанії GEZE

Наша діяльність і координація дій щодо захисту довкілля 

Наше екологічне управління базується на трьох стовпах:  

1. Регіональна відповідальність у всесвітній мережі 

2. Клімат і навколишнє середовище 

3. Екологічність протягом життєвого циклу продукту 

Важливою складовою є відповідальне використання природних ресурсів. Ми вже деякий час приділяємо увагу таким аспектам, як енергоефективність наших виробничих процесів. Наприклад, компанія GEZE на своїх підприємствах у Німеччині використовує лише електроенергію з відновлюваних джерел. Ми також хочемо все більше впроваджувати це в наші вироби та протягом усього життєвого циклу виробів.  

Озеленення дахів є важливою частиною захисту клімату: рослини поглинають CO2 та допомагають очищати повітря.

Озеленення дахів є важливою частиною захисту клімату: рослини поглинають CO2 та допомагають очищати повітря. © Jürgen Biniasch / GEZE GmbH

Баланс CO2 як основа екологічного управління   

Де в компанії GEZE утворюються викиди парникових газів і наскільки вони високі? Для компанії GEZE в Леонберзі було складено баланс CO2 на основі протоколу GHG (Greenhouse Gas Protocol). Цей протокол щодо парникових газів є глобальним стандартом і визначає методи визначення викидів парникових газів, що утворилися. Завдяки цим даним ми можемо цілеспрямованіше розробити наше екологічне управління та ще більше зменшити наш вуглецевий слід. 

Так ми вимірюємо наш внесок у зміну клімату 

З одного боку, наш вуглецевий слід визначив викиди CO2, що утворюються безпосередньо в компанії GEZE, наприклад через процеси внутрішнього згоряння чи від автомобілів компанії GEZE (викиди категорії 1). З іншого боку, були визначені непрямі викиди, як-от електроенергія, водяна пара чи централізоване опалення (викиди категорії 2). Вони генеруються та «купуються» за межами нашої компанії, але споживаються в GEZE. 

Компанія GEZE робить крок далі

Ми вимірюємо всі викиди, які утворюються вздовж нашого ланцюга створення вартості, наприклад, службові та ділові поїздки співробітників.

Ми вимірюємо всі викиди, які утворюються вздовж нашого ланцюга створення вартості, наприклад, службові та ділові поїздки співробітників. © Getty Images

Для нас важливо, щоб використання продукції та перероблення проданих виробів в кінці строку їхнього використання стали екологічнішими. Ось чому ми добровільно вимірюємо всі викиди, які утворюються впродовж нашого ланцюга створення вартості. Такими викидами категорії 3 є, наприклад, службові відрядження та ділові поїздки співробітників. До того ж це викиди, що знаходяться поза сферою впливу компанії GEZE, як-от транспортування, використання та переробка продукції GEZE. Це ускладнює зменшення викидів, але ці дані дають нам змогу розробити орієнтовані на майбутнє заходи для зменшення цих викидів у довгостроковій перспективі.  

 

Чого ми вже досягли 

В усіх регіонах Німеччини компанія GEZE використовує тільки електроенергію з відновлюваних джерел. До того ж ефективна теплоелектростанція в Леонберзі працює на природному газі. Унаслідок цього досягається низький рівень викидів категорій 1 і 2 (2,81 т CO2e) на одного співробітника. 

До того ж компанія GEZE компенсує природний газ, який використовується для ТЕЦ, і паливо для службових автомобілів.  

 

Які ще цілі ми ставимо перед собою? 

Навіть якщо компанія GEZE вже діє за всіма критеріями екологічно чистого управління: Викиди CO2 мають бути ще більш прозорими, щоб їх можна було ще більше зменшити. Із цієї причини, наприклад, баланс CO2 поширюється на всі дочірні компанії з акцентом на виробничі майданчики. Також плануються окремі заходи щодо покращення екологічного сліду в ланцюгу постачання та під час використання продукції.