Невиснажлива економіка в компанії GEZE
Від розробки виробів до виробництва і збуту GEZE працює за найсучаснішими екологічними стандартами, щоб забезпечити відповідальне і дбайливе ставлення до природних ресурсів і постійну оптимізацію. На уникнення забруднення оточуючого середовища спрямована не тільки розробка нової продукції GEZE, але також всі види діяльності, що впливають на екологію. Екологічний менеджмент GEZE в головному офісі фірми в Леонберзі був сертифікований за міжнародними нормами для менеджменту ISO 14001. 

Як підприємство, для якого невиснажлива діяльність є одним з головних принципів і яке своєю продукцією робить активний внесок в енергетично-ефективне будівництво, GEZE вважає захист оточуючого середовища важливою складовою щоденної діяльності. Ця провідна компанія, яка пропонує техніку для дверей, вікон та безпеки, вважає своїм завданням послідовне покращення екологічних властивостей своєї продукції та технологічного обладнання, а також відповідальне ставлення до природних ресурсів. „Для GEZE невиснажливість є вирішальною темою, що стосується кожного з нас. Тому сертифікація нашої системи екологічного менеджменту згідно з вимогами ISO 14001 є важливим кроком і одночасно підтвердженням наших переконань та активності в сфері захисту оточуючого середовища,“ - каже Бригіта Вестер-Альбер, компаньйон і управляюча GEZE GmbH.   

ISO 14001 - це норма, яка діє в усьому світі і описує вимоги до систем екологічного менеджменту, які необхідно виконати для отримання сертифікації. Система екологічного менеджменту GEZE перевірена сертифікаційною установою Dekra Certification GmbH на предмет виконання нормативних вимог ISO 14001 і отримала сертифікат.  

Відділ екологічного менеджменту GEZE координує та узагальнює заходи з захисту оточуючого середовища всіх підрозділів компанії. Його мета - досягти невиснажливої екологічної сумісності та постійного покращання в напрямку захисту природного середовища. Для цього були визначені та оцінені важливі екологічні аспекти. Власний уповноважений зі справ екологічного менеджменту компанії постійно спрямовує її діяльність на зниження споживання енергії та забезпечення відповідального та свідомого ставлення до обмежених ресурсів. Це відбувається, наприклад, за допомогою сучасної системи управління освітленням, енерго-ефективних виробничих та транспортних установок і не в останню чергу - завдяки відповідальних дій співробітниць та співробітників.   

Системна активність компанії в сфері захисту оточуючого середовища знаходить свій відбиток також в інших актуальних заходах: В рамках послідовного покращання екології продукції GEZE були перевірені серії пневматичних пристроїв для зачинення дверей TS 4000 та TS 5000 згідно з високими вимогами правил екологічної декларації продукції „Environmental Product Declaration“ (EPD) на підставі ISO 14025 і відзначені сертифікатом невиснажливого розвитку EPD. Крім того, GEZE своєю продукцією набирає бали, що сприяють досягненню сертифікації в рамках LEED або DGNB, і так робить свій внесок в успішну сертифікацію будинків. Список продукції GEZE, внесеної в базу даних екологічної будівельної продукції www.greenbuildingproducts.eu, дає уявлення про деталі виробів, важливі для оцінки.